Akkermans Customs Consultancy

Wij kunnen opdrachtgevers een (mix) van de volgende services bieden:

Gericht op internationale handel: Advies op het gebied van douane, inclusief BREXIT, export compliance, internationale btw, accijnzen en verbruiksbelastingen alcoholvrije dranken. Het uitgangspunt is altijd tegen minimale kosten een maximale compliance te realiseren.

Ondersteuning bij de keuze van de software die bij uw onderneming hoort. Daarnaast kan een softwarekeuze project (turnkey) namens de opdrachtgever worden gedaan.

Personeel kan training ontvangen teneinde kennis op het gebied van douane op te doen danwel bij te scholen. Hiermee kan gevolg worden gegeven aan de wettelijke eis dat er douanekennis binnen een bedrijf aanwezig moet zijn ingeval van EU-grensoverschrijdende handel.

ACC ondersteunt onderzoeken (in-company) of voert deze namens de opdrachtgever uit. Hierbij kan worden gedacht aan haalbaarheidsonderzoeken, compliance audits, due diligence onderzoeken en het self assessment AEO.

Voor opdrachtgevers, die een customs management of customs controller vacatures niet op korte termijn vervuld krijgen. ACC kan voor een vast te stellen periode deze functies vervullen. Hierdoor is de opdrachtgever meer tijd gegund om een definitieve invulling te zoeken voor de vacature.

In het kort

Nieuwe ontwikkelingen

Ook in het geval van nieuwe ontwikkelingen, zoals bv. BREXIT, wordt professionele ondersteuning aangeboden teneinde klanten met raad en daad ter zijde te staan danwel alle voorkomende activiteiten namens hen te verrichten.

Ruime ervaring

De ruime ervaring sinds 1995 opgedaan in de dienstverlening aan zogeheten Fortune 500 multinationals is nu ook ter beschikking voor internationaal opererende bedrijven in de MKB-sector tegen interessante voorwaarden.

Algemeen

De groei van de internationale handel heeft inmiddels een dusdanige vorm aangenomen dat de gevolgen ervan niet meer kunnen worden weg gedacht uit de hedendaagse wereldeconomie. Ook politieke situaties wereldwijd hebben een directe invloed gekregen op de internationale handel. En dichter bij huis valt te denken aan BREXIT. Hierdoor worden wet- en regelgeving op het gebied van invoer en uitvoer, zoals douane, omzetbelasting, accijns, ICT etc., steeds complexer.

Akkermans Customs Consultancy adviseert, begeleidt en/of ondersteunt bedrijven, die in deze omgeving activiteiten ontplooien. Het voornaamste doel is kostenbesparingen te realiseren aan de hand van planning op het gebied van de genoemde wet- en regelgeving.

Naast importeurs en exporteurs betreft dat ook bedrijven die als logistieke dienstverlener (3PL en 4PL) in de supply chain hun diensten aanbieden. De plaats van de operator in de supply chain bepaalt de maatwerk dienstverlening, die door Akkermans Customs Consultancy wordt verricht.


Onze Partners

Alliantie Douane Software

Een aantal software-leveranciers op het gebied van douane en accijnzen hebben een Alliantie gevormd t.w. Alliantie Douane Software. De deelnemers van de Alliantie leveren software die wordt gebruikt voor onder meer de elektronische communicatie (aangiften e.d.) tussen de aangevers (importeurs, exporteurs, etc.) en douane.

De opzet van deze Alliantie is de communicatie met douane verder te intensiveren en verbeteren. Een verbetering en versterking van die schakel is namelijk in het voordeel van alle partijen. De Alliantie onderhoudt de contacten met douane en anderen via een onafhankelijke Vertegenwoordiger.

Laatste Nieuws

Douane migreert GPA/SPA, AGS 3.1 en plaatsingsaangiften naar DMS 4.0
  • DMS staat voor Douaneaangiften Management Systeem en gaat het huidige AGS vervangen.


Gebruik de extra tijd tot 31 oktober voor uw voorbereiding op Brexit.
  • In beginsel moet 31 oktober 2019 de datum van Brexit worden.


29 maart 2019 komt nu toch wel snel dichterbij.
  • Is de termijn al overschreden om tijdig nog maatregelen te kunnen treffen?


        |     door Created by Jan Akkermans
De Brexit-gemoederen lopen hoog op in Verenigd Koninkrijk
  • Vanuit goed ondernemerschap wordt het echt noodzakelijk om de nodige stappen te ondernemen om nog iets geregeld te krijgen voor 29 maart 2019.


        |     door Created by Jan Akkermans
Over

Akkermans Customs Consultancy richt zich op advies, controles, interim management en ondersteuning bij projecten in de internationale handel en grensoverschrijdende logistiek.