Diensten

Diensten

Akkermans Customs Consultancy kan opdrachtgevers een (mix) van de volgende services bieden:

Planning

Advies op het gebied van douane en internationale btw inclusief BREXIT; advies op het gebied van accijnzen en verbruiksbelastingen;

Realisatie:

Ondersteuning bij danwel verrichten van aanvragen voor het verkrijgen van douanevergunningen; ondersteuning bij danwel verrichten van aanvragen voor het verkrijgen van kwaliteitsvergunning (AEO); ondersteuning of uitvoeren van softwarekeuze projecten.

Service:

Uitvoeren van onderzoeken (compliance audits, haalbaarheidsonderzoeken, due diligence onderzoeken, self assessment AEO); interim management opdrachten t.b.v. opdrachtgevers die vacatures voor bv. customs manager of customs controller niet op korte termijn krijgen vervuld.

Wat we aanbieden

Wij kunnen opdrachtgevers een (mix) van de volgende services bieden:

Douane Advies

Gericht op internationale handel: Advies op het gebied van douane, inclusief BREXIT, export compliance, internationale btw, accijnzen en verbruiksbelastingen alcoholvrije dranken. Het uitgangspunt is altijd tegen minimale kosten een maximale compliance te realiseren.

Software

Ondersteuning bij de keuze van de software die bij uw onderneming hoort. Daarnaast kan een softwarekeuze project (turnkey) namens de opdrachtgever worden gedaan.

Vergunningen

Ondersteuning bij danwel het verrichten van de voorbereidende werkzaamheden voor het verkrijgen van douanevergunningen inclusief de AEO-vergunning.

Trainingen

Personeel kan training ontvangen teneinde kennis op het gebied van douane op te doen danwel bij te scholen. Hiermee kan gevolg worden gegeven aan de wettelijke eis dat er douanekennis binnen een bedrijf aanwezig moet zijn ingeval van EU-grensoverschrijdende handel.

Onderzoek

ACC ondersteunt onderzoeken (in-company) of voert deze namens de opdrachtgever uit. Hierbij kan worden gedacht aan haalbaarheidsonderzoeken, compliance audits, due diligence onderzoeken en het self assessment AEO.

Interim Management

Voor opdrachtgevers, die een customs management of customs controller vacatures niet op korte termijn vervuld krijgen. ACC kan voor een vast te stellen periode deze functies vervullen. Hierdoor is de opdrachtgever meer tijd gegund om een definitieve invulling te zoeken voor de vacature.

Over

Akkermans Customs Consultancy richt zich op advies, controles, interim management en ondersteuning bij projecten in de internationale handel en grensoverschrijdende logistiek.