Disclaimer

 

 

Akkermans Customs Consultancy besteedt de uiterste zorg en aandacht aan de samenstelling van deze internetsite. Desondanks is het mogelijk dat onjuistheden voorkomen of dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of niet actueel is. Akkermans Customs Consultancy kan er niet voor instaan dat de informatie op deze internetsite geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Akkermans Customs Consultancy is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Akkermans Customs Consultancy is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

De internetsite bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites en informatie die buiten het domein van Akkermans Customs Consultancy liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de bezoeker. Akkermans Customs Consultancy is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

De bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze internetsite opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Akkermans Customs Consultancy. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van onjuistheden kunt u mailen naar:

jan.akkermans@akkermanscc.eu


Over

Akkermans Customs Consultancy richt zich op advies, controles, interim management en ondersteuning bij projecten in de internationale handel en grensoverschrijdende logistiek.