Nieuws

 

 


Gebruik de extra tijd tot 31 oktober voor uw voorbereiding op Brexit.

In beginsel moet 31 oktober 2019 de datum van Brexit worden.

Vertegenwoordigers van premier Theresa May hebben aangegeven dat in de week van 3 juni opnieuw een voorstel wordt voorgelegd aan het Parlement voor een deal-Brexit. Jeremy Corbyn breekt de inventarisatiebesprekingen met premier Theresa May af om overeenstemming te bereiken over een deal-Brexit.

Zo maar enkele van de ontwikkelingen aangaande Brexit. Veel ondernemers hebben de politieke besluiteloosheid in het Verenigd Koninkrijk als excuus gebruikt om geen voorbereidingen te treffen voor een Brexit. De strekking van de voorbereidende handelingen zijn inmiddels voor 95% duidelijk. Daarbij is uit ervaring gebleken dat een doorlooptijd voor de voorbereidingen van maanden tot een jaar niet ongebruikelijk zijn. Door het uitstel van de Brexit naar 31 oktober is ondernemers veel aanvullende tijd gegeven om de nodige maatregelen te treffen. Echter de zomervakantieperiode komt er aan waardoor het nodig is zo snel mogelijk te beginnen met het afronden van de voorbereidende maatregelen. Overheden hebben aangegeven geen clementie te hebben met ondernemingen, die op 31 oktober niet kunnen voldoen aan de formaliteiten bij invoer vanuit en uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk.

Akkermans Customs Consultancy beschikt over de kennis en ervaring om u te ondersteunen bij de voorbereiding. Sinds begin 2018 zijn diverse ondernemingen geadviseerd over de te nemen maatregelen. Daarbij wordt uitgegaan van een stappenplan dat op basis van de commerciële en logistieke aspecten met uw handel op het Verenigd Koninkrijk naast de douaneaspecten ook de andere voorbereidingen in ogenschouw neemt. Begin nu er nog tijd is.


 

Over

Akkermans Customs Consultancy richt zich op advies, controles, interim management en ondersteuning bij projecten in de internationale handel en grensoverschrijdende logistiek.