Nieuws

 

 


BREXIT 1 januari 2021

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) verlaten met ingang van 1 januari 2020. Sinds die datum is een overgangsperiode van kracht, die zal eindigen op 31 december 2020 (deadline 30 juni 2020).

BREXIT 1 januari 2021

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) verlaten met ingang van 1 januari 2020. Sinds die datum is een overgangsperiode van kracht, die zal eindigen op 31 december 2020 (deadline 30 juni 2020). Deze datum is ‘hard’ nu de Minister voor Kabinetszaken, mr. Micheal Gove, officieel aan de EU heeft laten weten dat het VK geen gebruik zal maken van een verdere verlenging van de overgangsperiode. Deze week zijn de onderhandelingen over een toekomstige handelsrelatie tussen EU en VK voortgezet. Echter gelet op de onderwerpen, waarover nog overeenstemming moet worden bereikt, en de standpunten, die beide partijen in nemen, lijkt een overeenkomst op dit moment weinig realistisch.

Die Nederlandse ondernemingen, die zakendoen met partners in het VK, en die nog geen voorbereidingen hebben getroffen voor de situatie na 1 januari 2021 doen er goed aan nu toch actie te ondernemen. In veel gevallen moeten zowel voor inkoop- en verkoop maatregelen worden getroffen in de commerciële en contractuele sfeer. Daarnaast moeten voorbereidingen worden getroffen om goederen de EU-VK grens in beide richtingen te laten passeren. DE EU en het VK hebben hier verschillende opvattingen over.

Het VK heeft bekendgemaakt dat de invoerformaliteiten en -controles in meerdere fases worden uitgevoerd. In het kort komt het erop neer dat in:

Fase 1: vanaf 1 januari 2021 binnen maximaal zes maanden de invoeraangiften moeten zijn ingediend voor standaardgoederen (van kleding tot aan elektronica). De invoerrechten zijn daardoor pas verschuldigd zodra de invoeraangifte is ingediend. Vooralsnog worden controles enkel uitgevoerd op goederen met een hoog risico (zoals bijv. accijnsgoederen) om logistiek zo min mogelijk te hinderen.

Fase 2: vanaf 1 april 2021 moeten voorafmelding plaats vinden van producten van dierlijke oorsprong (vlees, voer voor huisdieren, honing, melk en ei) en planten en plantaardige producten. Daarbij geldt dat de gezondheidscertificaten moeten kunnen worden overgelegd.

Fase 3: vanaf 1 juli 2021 moet voor alle goederen een invoeraangifte worden ingediend inclusief het aanleveren van veiligheidsgegevens. Het VK verwacht dan ook het aantal fysieke controles, met name op landbouwgoederen, te gaan uitbreiden.

De EU zal derhalve vanaf 1 januari 2021 overgaan tot handhaving van formaliteiten (inclusief controles) voor goederen uit VK als voor andere niet-EUlanden. Let op. Dit geldt ook voor de handhaving van de uitvoerformaliteiten.

Ondernemingen die nog geen ervaring hebben met het vervullen van douaneformaliteiten voor goederenstromen naar en vanuit de EU wacht een investering in kennis en middelen, omdat douaneformaliteiten vanaf 1 januari a.s. van toepassing zijn in het verkeer met het VK. Ook de situatie, waarbij een Nederlandse importeur en/of exporteur de douaneafhandeling heeft uitbesteed aan een douane vertegenwoordiger, verlangt aandacht, omdat verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid van gegevens, zoals goederencodes, oorsprong en douanewaarde niet kunnen worden overgedragen.

Al met al veel onderwerpen, die moeten worden beoordeeld op te nemen maatregelen. We hebben sinds 2018 al veel ondernemingen bijgestaan bij de voorbereidingen voor Brexit. Desgewenst, kunnen we de opgedane ervaringen met u delen. U kunt contact met ons opnemen via

Jan Akkermans

+31 6 22 201 491

Jan.akkermans@nl-grc.com of jan.akkermans@akkermanscc.eu

Iris Snijders-Kroon

+31 6 20 363 370

Iris.snijders@nl-grc.com

Mark Muller

+31 6 28 387 636

Mark.muller@nl-grc.com

Hans Verheijen

+31 6 43 786464

Hans.verheijen@nl-grc.com

 

 

Over

Akkermans Customs Consultancy richt zich op advies, controles, interim management en ondersteuning bij projecten in de internationale handel en grensoverschrijdende logistiek.