Nieuws

 

 


Vertraging migratie GPA/SPA, AGS 3.1 en plaatsingsaangiften entrepot, AV en TI naar DMS 4.0

Deze vertraging geeft aangevers extra tijd om zich voor te bereiden op de veranderingen aan hun procedures, administraties en ICT systemen , teneinde op termijn dezelfde besparingen te kunnen realiseren als nu. 

Tijdens het douanecongres heeft ACC deelnemers mogen informeren over het project GPA/SPA naar DMS 4.0 van douane. 

Inmiddels heeft douane gecommuniceerd dat het project GPA/SPA naar DMS 4.0, de plaatsingsprocedures ‘inschrijving in de administratie van aangever’ voor plaatsing onder de douanesystemen entrepot, actieve veredeling, tijdelijke invoer en AGS3.1 naar DMS 4.0 voor onbepaalde tijd vertraging oplopen voor wat betreft de start van het project. 

Deze vertraging geeft aangevers extra tijd om zich voor te bereiden op de veranderingen aan hun procedures, administraties en ICT systemen , teneinde op termijn dezelfde besparingen te kunnen realiseren als nu. 

ACC heeft de kennis en ervaring om hierbij te ondersteunen. Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben of begeleiding willen bij de heroriëntatie dan kunt u dus contact opnemen met ons.


 
 

Over

Akkermans Customs Consultancy richt zich op advies, controles, interim management en ondersteuning bij projecten in de internationale handel en grensoverschrijdende logistiek.