Nieuws

 

 


Douane migreert GPA/SPA, AGS 3.1 en plaatsingsaangiften naar DMS 4.0

DMS staat voor Douaneaangiften Management Systeem en gaat het huidige AGS vervangen.

Via een webinar is douane de communicatie begonnen voor het migratieproject ‘G(S)PA naar DMS 4.0’. DMS staat voor Douaneaangiften Management Systeem en gaat het huidige AGS vervangen.

De noodzaak om het huidige AGS te migreren naar DMS 4.0 is de publicatie van het EU datamodel door de EU Commissie. Hierdoor moeten alle aangiftenberichten worden aangepast. Dit raakt ongeveer 3.500 aangevers (opslag/invoer/uitvoer).

Daarnaast worden nu steeds meer de gevolgen van de invoering van het DWU zichtbaar. Zo moeten onder meer de aangevers met GPA/SPA vergunningen (ongeveer 280 aangevers/vergunninghouders) en de aangevers met vergunningen voor inschrijving in de administratie voor de plaatsing onder het douane-entrepot, de actieve veredeling en/of de tijdelijke invoer nieuwe aangiftenconcepten implementeren (ongeveer 600 aangevers/vergunninghouders). Om dezelfde reden moeten ook de aangevers naar VENUE (= e-Commerce) naar een andere aangifte concept moeten migreren.

Voor al deze aangevers betekent het dat zij hun douane infrastructuur, hun interne controle en aangiftenconcept opnieuw moeten bekijken. Douane zal het daarop gebaseerde toezicht opnieuw beoordelen. De besprekingen tussen douane en aangevers daarover worden op korte termijn begonnen en naar verwachting in september afgerond.

De einddata vanaf wanneer alle aangevers via DMS 4.0 aangiften in moeten dienen verschillen per project:

  • Inschrijving in de administratie gevolgd door real time aanvullende aangifte invoer en vervanging GPA/SPA: deadline 1 juli 2021
  • AGS 3.1 migreren naar DMS 4.0: dead line 1 juli 2021
  • Inschrijving in de administratie gevolgd door real time aanvullende aangifte plaatsing in douane-entrepot, veredeling en tijdelijke invoer: deadline 1 januari 2023.
  • Vervanging VENUE: dead line 1 januari 2021 (dit project moet nog beginnen).

Zoals u ziet zijn de doorlooptijden erg kort, zeker indien het aantal aangevers/vergunninghouders in ogenschouw wordt genomen, die door deze veranderingen worden geraakt. Het is daarom van belang al snel met de heroriëntatie op de eigen douane-infrastructuur te beginnen teneinde de te ondernemen aanpassingen snel inzichtelijk te hebben.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben of begeleiding willen bij de heroriëntatie dan kunt u contact opnemen met ons.


 

Over

Akkermans Customs Consultancy richt zich op advies, controles, interim management en ondersteuning bij projecten in de internationale handel en grensoverschrijdende logistiek.