Nieuws

 

 


Brexit 2

    |     door Created by Jan Akkermans

BREXIT KOMT SNEL DICHTERBIJ!                               

Op 18 oktober 2018 komt de Europese Raad bijeen teneinde het onderhandelingsresultaat met betrekking tot het uitreden uit de Europese Unie (EU) van het Verenigd Koninkrijk (VK) te bespreken. Hierna moeten de resultaten nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en het Parlement van het VK.

Zoals het zich nu aan laat zien zal er op het gebied van douane altijd een hard Brexit komen. Hiermee bedoelen we dat in alle scenario’s, behalve bij continuering van het Lidmaatschap van de EU inclusief de interne markt, er douaneformaliteiten moeten worden vervuld bij het verkeer van goederen tussen de EU en het VK. Naast het indienen van invoer en uitvoeraangiften betekent dit ook aanbieden van de betreffende goederen bij de douane en andere controle-instanties die belast zijn met controles van grensoverschrijdende goederen. Deze nieuwe formaliteiten in het goederenverkeer tussen EU en VK, vice versa zullen duidelijk effect hebben op de logistieke doorlooptijden en de faciliteiten waar controles zullen moeten worden uitgevoerd.

Akkermans Customs Consultancy, waar nodig in samenwerking met BDO Accountants & Belastingadviseurs, ondersteunt al geruime tijd bedrijven, die zich willen voorbereiden op de nieuwe situatie met het VK. Uitgangspunten zijn de commerciële scenario’s, die ondernemingen hebben met fabrikanten, leveranciers, klanten in het VK. Gezamenlijk wordt gekeken naar de gevolgen en mogelijkheden die uit de Brexit voortvloeien. Al vanaf het Brexit seminar van 21 april Jl. heeft daarbij het credo gegolden dat zo snel mogelijk moet worden begonnen met de voorbereiding, omdat de tijd echt dringt. 29 maart 2019 moet vooralsnog een richtdatum blijven om niet te worden geconfronteerd met zendingen goederen, die, vanaf dat moment, de grens van en naar het VK niet meer over kunnen. Tot 29 maart 2018 resteren nog maar enkele maanden om de nodige maatregelen te nemen.

ACC heeft een checklist ontwikkeld aan de hand waarvan snel en efficiënt de te nemen stappen kunnen worden bepaald. Daarmee is ook snel duidelijk welke spelers in uw supply chain moeten worden benaderd om de juiste maatregelen te nemen.


Voor vragen of ondersteuning kunt u met ons contact op nemen. 


 

Over

Akkermans Customs Consultancy richt zich op advies, controles, interim management en ondersteuning bij projecten in de internationale handel en grensoverschrijdende logistiek.